Obowiązki wychowawcy zamieniamy na Obowiązki Tutora i Opiekuna klasy!

Aktualny tekst znajduje się poniżej. W skrócie: rozdzieliliśmy funkcję tutora od funkcji opiekuna klasy. Oto zakresy obowiązków: Obowiązki tutora: Regularne spotkania raz w tygodniu (60 minut) z całą grupą (inspiracyjno-wychowawcze, zależnie od potrzeby) Wpisywanie tematu i krótkiego opisu zajęć inspiracyjnych na IDU Realizacja programu wychowawczego (cele wychowawcze wspólne na dany miesiąc) … Continue reading

Zgromadzenie Obywateli Społecznego Gimnazjum Startowa – 20.06.2016

Serdecznie zapraszamy na Zgromadzenie Obywateli Społecznego Gimnazjum Startowa, które odbędzie się 20.06.2016. Rozpoczynamy o godzinie 12:00. W programie podsumowanie roku przez Panią Premier, wnioski z przeprowadzonego referendum w kwestii Sądu Szkolnego i RPO. Rozpatrzenie wniosku o wprowadzenie mundurków szkolnych.

Rada Szkoły 31.05.2016

Rada odbyła się o godz. 13 w holu szkolnym. Głównym tematem rady była organizacja pikniku. Ustaliliśmy start pikniku: 18 czerwca godz. 15:00. Rozpoczniemy prezentacją prac powstałych w tygodniu projektowym. Mamy 7 projektów, na każdy projekt przewidziane jest ok. 15 min. Podczas tegorocznego pikniku będziemy świętować 9 urodziny Startowej. Z tej … Continue reading

Zmiany w WZO oraz w ocenach z zachowania

W naszym Wewnątrzskolnym Systemie Oceniania dokonaliśmy dwóch istotnych zmian: Zmieniliśmy zasady wystawiania ocen z zachowania. Dodaliśmy punkty VII.3.C oraz VII.3.E, co poskutkowało zmianą możliwych do uzyskania liczby punktów przekładających się na ocenę z zachowania (z 6 do 10). Oprócz dotychczasowych kategorii otwartość na innych, kultura osobista oraz szacunek dla innych, dołożyliśmy szacunek dla innych oraz … Continue reading