Zmiany w WZO oraz w ocenach z zachowania

W naszym Wewnątrzskolnym Systemie Oceniania dokonaliśmy dwóch istotnych zmian: Zmieniliśmy zasady wystawiania ocen z zachowania. Dodaliśmy punkty VII.3.C oraz VII.3.E, co poskutkowało zmianą możliwych do uzyskania liczby punktów przekładających się na ocenę z zachowania (z 6 do 10). Oprócz dotychczasowych kategorii otwartość na innych, kultura osobista oraz szacunek dla innych, dołożyliśmy szacunek dla innych oraz … Continue reading

Wyniki Referendum

W sprawach utworzenia Sądu Szkolnego, powołania Rzecznika Praw Obywatelskich oraz używania urządzeń teleinformatycznych na przerwach Warunki potrzebne do ważności referendum: Przekroczenie progu frekwencji 30% spośród wszystkich uprawnionych obywateli Przekroczenie progu min. 15 głosów z każdego stanu W przełożeniu na konkretne statystyki: Wszystkich uprawnionych do głosowania: 417 Próg 30%: 125 osób … Continue reading

Rada Szkoły 04.04.2016

Obecni: Karolina Moczyńska Krzysztof Polański Marta Kusinska Rafał Derda Agata Wojciechowska Karolina Malinowska Ewa Kurman-Grzybko Małgorzata Moczyńska Zosia Kozłowska Ewa Korulska Katarzyna Grabowska Mazdiuka Jaworska Katarzyna Dołęgowska- Urlich Maggie Maliszewski Stanisław Radziwiłł został usunięty z Rady Szkoły, ze względu na liczne nieobecności (zapisane w prawach szkoły) Maggie Maliszewski, ze względu na … Continue reading

Rada Szkoły 25.02.2016

Rada poświęcona organizacji dnia otwartego. Ustalone sprawy: Dzień otwarty zaczyna się o godz. 10:00, osoby odpowiedzialne za oprowadzanie, prowadzenie kawiarenki, szatni, parkingu, proszeni są o przyjście na godzinę 9:00. Osoby zapisane do pomocy przy kawiarence przynoszą jedzenie do kawiarenki. Podczas oprowadzania w niektórych salach będą nauczyciele, reprezentujący przedmiot: Pani Madziuka- … Continue reading

Sprawozdanie z Rady Szkoły 18.01.2016

Obecni: Małgorzata Moczyńska Julia Grabowska Katarzyna Grabowska Ewa Korulska Ewa Kurman-Grzybko Rafał Derda Zuzia Dziumowicz Krzysztof Polański Kandżu Skopiec Iga N. Madziuka Jaworska Zosia Kozłowska Karolina Malinowska Karolina Moczyńska Marta Kusińska Rada rozpoczęła się szybkim podsumowaniem i omówieniem Zgromadzenia Obywateli Startowej(11.01.2016r.) Odbędzie się referendum w sprawie ustawy o sądzie startowej … Continue reading

Zgromadzenie Obywateli 11.01.2016

Porządek obrad: za przyjęciem 38, przeciw 0, wstrzymujących się 0 Wybór komisji skrutacyjnej Wybór marszałka i vicemarszałków Zgromadzenia Przedstawienie projektów zmian w Ustawie Ustrojowej oraz zebranie uwag Zgromadzonych na temat zmian. Projekty: Powołanie Sądu Szkolnego Powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich Głosowanie nad projektem zmiany godziny przerwy obiadowej Głosowanie nad projektem Ustawy … Continue reading