Zaproszenie na Zgromadzenie Ogólne

Drogie Obywatelki i Drodzy Obywatele,
we wtorek 27 lutego o godzinie 11.00 rozpoczniemy Zgromadzenie Obywatelskie Startowej. Serdecznie zapraszamy wszystkich!

W planie: podsumowanie ustaleń poprzednich Zgromadzeń, pomysły na współpracę ze szkołami Zespołu „Bednarska”, wybór posłów na Sejm Wielki, wolontariat.

Zmiana regulaminu szkoły w punkcie 9A

Decyzją Rady Pedagogicznej, zmianie uległ regulamin szkoły w pkcie 9A, ze starego brzmienia „palenia papierosów” został uściślony na „palenia papierosów, e-papierosów bez względu na skład, zażywania wszelkich środków zawierających nikotynę”

Sprawozdanie ze Zgromadzenia Społecznego Gimnazjum Startowa 16 X 2017

Na Zgromadzeniu poniedziałkowym (16 X) swoje kandydatury przedstawili:

Rada Szkoły

Stan nauczycielski:

 • Agnieszka Kruszyńska
 • Anna Lewicka-Kusińska
 • Agnieszka Łokaj
 • Agata Wojciechowska

Stan uczniowski:

Rocznik Latający Cyrk:

 • Maria Bereda
 • Marcelina Ciechalska
 • Natalia Ciepałowicz
 • Zofia Jankowska
 • Antoni Krupa – Hernandez
 • Franciszek Obuchowicz
 • Antonina Wąsowicz

Rocznik Ostatni Brzeg:

 • Klara Foryciarz
 • Marianna Koszutska
 • Martyna Leder

Rocznik Bingo:

 • Michał Drapała
 • Maciej Cegliński
 • Leon Krauze
 • Karolina Moczyńska
 • Krzysztof Polański

Sąd Rzeczypospolitej Szkolnej

Stan nauczycielski:

 • Anna Sadkowska

Stan uczniowski:

 • Mikołaj Bajak
 • Alexander Kania
 • Jerzy Smoczyński
 • Stefan Wagner

Komisja wyborcza:

 • Bingo: Jakub Dzik, Michalina Fic, Weronika Glinka, Zuzanna Hamilka, Helena Kras-Gorzkowska
 • Ostatni Brzeg: Natalia Jadach, Karolina Kępińska
 • Latający Cyrk: Vladyslava Besaga, Zuzanna Kurzątkowska, Jan Nowacki, Kornelia Rutecka,  Natalia Slaska, Zofia Wyszomirska, Rafał Derda

Aktywowano także instytucję Rzecznika Praw Obywatelskich w postaci Rady Rzeczników – po jednej osobie z każdej klasy z wyborów tajnych. Opiekunem nauczycielskim Rady jest pan Krzysztof Pstrągowski

Sprawozdanie ze spotkania ze szkołą na Astronautów 04.01.2017

Z naszej szkoły uczestniczyli w nim: Karolina Moczyńska, Zosia Kozłowska i Kuba Dzik.

Celem było omówienie planów dotyczących dyskoteki, która odbędzie się trzeciego lutego 2017r. w godz. 18:30 – 21:30 (szacowana liczba uczestników to 150os.)

 • Na spotkaniu została podjęta decyzja o współpracy trzech szkół, tj, Startowej, Astronautów i Bachmackiej.
 • Zdecydowaliśmy, że każda ze szkół jest za coś odpowiedzialna w tym:

STARTOWA – za wybranie „Dj-a” spośród uczniów swojej szkoły i stworzenie playlisty muzycznej (międzyszkolnej), zapewnienie nagłośnienia, talerzyków i kubeczków na poczęstunek.

ASTRONAUTÓW – za poczęstunek (ciasta, kanapki itd. Itp.)

BACHMACKA – za napoje

 • Dostaliśmy zapewnienie, że z każdej ze szkół odwiedzających przyjdzie co najmniej dwóch nauczycieli do pomocy.
 • Zarówno przed imprezą, jak i po, niezbędna będzie pomoc przy przygotowaniu i sprzątaniu, dlatego z każdej ze szkoły potrzebni będą chętni, którzy przyjdą odpowiednio wcześniej – 17:30 i zostaną, aby pomóc – po 21:30 (3 osoby przed i cztery po imprezie z każdej ze szkół).
 • Podjęliśmy decyzję, że bilety na dyskotekę będą bezpłatne, aby frekwencja była jak najwyższa, jednak przy wejściu będzie postawiony słoik lub skarbonka, z której dochód zostanie przeznaczony na akcję w Syrii. Ogłoszenie o akcji zostanie wysłane do szkół.
 • Na dyskotekę będą rozdawane zaproszenia imienne. Za projekt są odpowiedzialni uczniowie Bachmackiej (do 20.01.2016). Zaproszenia będą rozdawane w szkołach przez trzy mieszane zespoły – z każdej szkoły osoba reprezentująca. Termin – 27.01.2016 r. o godzinie 9:00
 • Impreza nie jest tematyczna, jednak chcielibyśmy, aby uczestnicy byli ubrani ‘smart casual’.
 • Do podjęcia została decyzja czy potrzebujemy listę uczestników imprezy ze szkół odwiedzających, wraz z numerem legitymacji szkolnej.

Następne spotkanie odbędzie się 7.03.2016 (wtorek) u nas w szkole, o godzinie 9:00.

Tematem będą rozgrywki sportowe.