Zmiany w Konstytucji Zespołu Szkół

5 kwietnia 2018 roku, podczas posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Szkolnej, dokonano poprawek w konstytucji. Zmiany mają na celu rozwianie wątpliwości, czy szkoły mogą mieć ciała ustawodawcze w formie zgromadzeń, wieców.

Aktualna treść Konstytucji znajduje się na odpowiedniej stronie Gimnazjum Startowa.

Sprawozdanie ze Zgromadzenia Ogólnego Obywateli z dn. 27.02.2018

Postanowienia:

I. Zgromadzenie zdecydowało przekazać wybór posłanek/posłów na Sejm Wielki do klas

Działania w sprawie postanowień Zgromadzenia w klasach

Przedstawicielki i przedstawiciele klas, które/którzy zgłosili się w czasie Zgromadzenia mają następujące zadanie:

  1. Poinformować klasę o ustaleniach Zgromadzenia (każda klasa wybiera 1 posłankę/posła na Sejm Wielki – przedstawicielstwo demokratyczne wszystkich szkół Zespołu „Bednarska”)
  2. Doprowadzić do wyboru komisji skrutacyjnej (min. 2 osoby), która policzy głosy oddane w tajnym głosowaniu – można zgłosić swoją lub cudzą kandydaturę
  3. Po wybraniu posłanki/posła klasa ma przedstawić swoje propozycje wspólnych międzyszkolnych działań, które Sejm Wielki mógłby przyjąć

Czytaj dalej Sprawozdanie ze Zgromadzenia Ogólnego Obywateli z dn. 27.02.2018

Zaproszenie na Zgromadzenie Ogólne

Drogie Obywatelki i Drodzy Obywatele,
we wtorek 27 lutego o godzinie 11.00 rozpoczniemy Zgromadzenie Obywatelskie Startowej. Serdecznie zapraszamy wszystkich!

W planie: podsumowanie ustaleń poprzednich Zgromadzeń, pomysły na współpracę ze szkołami Zespołu “Bednarska”, wybór posłów na Sejm Wielki, wolontariat.

Zmiana regulaminu szkoły w punkcie 9A

Decyzją Rady Pedagogicznej, zmianie uległ regulamin szkoły w pkcie 9A, ze starego brzmienia “palenia papierosów” został uściślony na “palenia papierosów, e-papierosów bez względu na skład, zażywania wszelkich środków zawierających nikotynę”